SUN-founding-front

Csobánkapusztai új tudatos közösség program

A Mély Mosoly alapítvány céljainak megvalósításának érdekében 2015 április elsejétől gyakorlati megvalósítási fázisba helyezte a Csobánkapusztai új környezet-tudatos közösség életre hívását és megvalósítását. A Közösség nyitott, tagja pedig az alábbi szabályzat alapján nagykorú természetes személy lehet.

A közösség tagsága a tagsági díj megfizetése, önkéntes, segítő munka végzése, és más, a közösséget építő tevékenység vagy adomány útján lehetséges. A tagság lehet alapítói tagság, mely korlátlan, illetve visszavonásig érvényes, vagy éves, mely mindig az adott tárgyévre vonatkozik. A közösség egyedi vagy eseti jelleggel más módon is befogadhat tagot. A tagság a tagsági szerződés aláírásával és elfogadásával veszi kezdetét, mely csatolt állománya tagsági szabályzat. Fontos, hogy a közösség alapvetően az emberi bizalomra épülő szervezet. Tag kizárólag természetes nagykorú személy lehet. A tagság nem átruházható, értékesíthető.

A közösség tagjai:

 • elkötelezettek saját ökológiai lábnyomának mérséklésére
 • együttes erővel gyógyítják földanyánk emberi tevékenység által okozott sebeit
 • közös kultúrális és oktató programokon vesznek részt
 • közös ünnepeken és találkozókon vesznek részt
 • döntéseikkel, véleményükkel és munkájukkal formálják a közösség céljainak megvalósításának módját
 • egymás felé bizalommal és szeretettel viszonyulnak, szándékuk mindig segítő
 • elfogadják a csobánkapusztai közösségi tér házirendjét,
 • egymás véleményét és világnézetét tiszteletben tartják

A közösség szervezői a tagok részére:

 • kultúrális és oktató rendezvényeket, eseményeket szerveznek
 • fejlesztik Csobánkapusztát, kialakítják eseményeik helyszínét
 • vélemény nyilvánítási lehetőséget biztosítanak
 • online felületeken munkájukról beszámolót mutatnak be
 • biztosítják a környezet tudatos közösségi lét feltételeit
 • biztosítják eseményeinek jogszerű lebonyolítását

A tagsági viszony megszűnik: éves tagság esetén a tárgyév utolsó napján, továbbá kilépéssel vagy a tag kizárásával.
Írásban kell jelezni az alapítvány részére a közösségből való kilépés szándékát.

sunset