deco

Az „új tudatos közösség Csobánkapusztán” projekt

2015-ben az előkészítő viták és megbeszélések alapján Alapítványunk arra jutott, hogy céljai megvalósításának érdekében és azzal szinkronban egy új tudatos közösség szervezését kezdi meg a Nógrád megyei Bér község külterületi részeként jelenleg lakatlan Csobánkapusztán. A közösség szervezési és működési példáit az olaszországi Damanhur, és az indiai Auroville eszmeiségéből meríti, de a magyar viszonyokhoz igazítva.

Célok

Az új tudatos közösség életre hívásával alapítványunk céljait kívánjuk megvalósítani. A világban szétszórtan élnek azok az emberek, akik tudatában vannak az emberiség természetre gyakorolt negatív hatásaival, és annak mértékével. Ezek az emberek nemcsak tisztában vannak egyetemleges feleségükkel bolygónk felé, de proaktív módon tenni is akarnak az ártó folyamatok ellen. Az új közösség bázisát ezek az emberek alkotják, és közösen hozzák létre azt a szellemi, fizikai bázist, melyben együttes döntésekkel határozzák meg azokat a feladatokat, amelyek leghatékonyabban képesek példamutatással felhívni embertársaink figyelmét egyetemleges kötelességünkre bolygónkat illetően.

Az új közösség életre hívásával párhuzamosan Csobánkapusztán előkészítjük részben önkéntes barátaink bevonásával azt a teret, ahol közös rendezvényekkel, oktatással, munkával biztosítjuk a világban szétszórtan élő potenciális partnerek és leendő tagok találkozásának feltételeit. A közösség akkor válik teljes értékűvé, ha tagjainak biztosítjuk azt a pontot a világban, ahol találkozhatnak. Olyan programterv kidolgozása célunk, mely ezt elősegíti és támogatja.

Megvalósítás

A közösség életre keltését több, párhuzamosan futó, de egymással szinkronban haladó projekt biztosítja. Az online felületeken, közösségi oldalakon kampányok keretein belül interaktív módon kívánjuk közösségünk tagjait elérni, és az alapcélhoz képest az ő véleményükkel és tevőleges részvételükkel határozzuk meg akciótervünk részleteit. Ezt az e-demokratikus rendszert a csobankapuszta.hu és a solarunitednatives.org oldalon vezetjük be, a közösségi oldalak támogatásával. Közösségünket így kívánjuk bővíteni, kialakítani.

A közösség építésének legfontosabb pontja, hogy tagjai egy térben és időpontban – Csobánkapusztán – találkozzanak. Minden évben ezért egy közös találkozó lebonyolítását tervezzük, mely valódi közösséggé kovácsolja tagjait, így évközben hatékonyabban tudják egyénenként is csökkenteni a saját és embertársaik ökológiai lábnyomát, példamutatással, cselekvéssel. A tagok a közösség részeként, és annak erejével teszik jobbá és teljesebbé kapcsolatukat bolygónkkal.

Év közben sok kisebb, eseményen elsősorban közös munkával építjük ki a találkozó helyszínét, Csobánkapusztát. Ez egy olyan kulturális és összművészeti befogadó tér lesz idővel, mely programjaival és szellemiségével példát mutat, és kommunikál. Csobánkapuszta fejlesztését, és közösségi térré alakítását kizárólag természetes anyagok felhasználásával kívánjuk elvégezni. Csobánkapuszta fejlesztésének kidolgozását, építését és üzemeltetését egy partner alapítvánnyal és a közösség önkéntes tagjaival kívánjuk elvégezni.

Kommunikáció

A közösség számára két weboldalt üzemeltetünk. A solarunitednatives.org oldalon főleg a külföldi tagok felé végzünk interaktív kampányt, míg a csobankapuszta.hu oldalon az események és környezet, valamit terveink megosztása a cél. Mindkét felület közös célja a tagok és leendő tagok megszólítása, interaktív kommunikáció, és véleménycsere.

A weboldalak háttér támogatása, a tagok elérésére közösségi oldalakat használunk. Üzenetünk lényege, hogy közös erővel, közösségi megoldásokkal van alternatíva a káros emberi tevékenység átformálására, konvertálására egy jobb világ eléréséért. Találkozóink és rendezvényeink üzenete ez, így azok megvalósítása és előkészítése is ennek a szellemiségnek kell, hogy megfeleljen. A kommunikációban nagy hangsúlyt fektetünk Csobánkapuszta élővilágának bemutatására, illetve hogy milyen irányban érdemes megkezdeni ember és természet kapcsolatának helyreállítását.

Finanszírozás

A programunk forrását, pénzügyi alapjait több lábon kívánjuk biztosítani. Céljaink elérése érdekében fontos, hogy közösségünk tagjai tagdíj formájában segítsék a közös munkát. A tagdíj rendszer lényege, hogy a tagok lehetőségeikhez mérten hozzájáruljanak csobánkapusztai központunk fejlesztéséhez, a rendezvények és események lebonyolítási költségeihez.

A tagdíjak és egyéb adományok felhasználásáról egy üvegzseb program keretein belül folyamatos tájékoztatást adunk weboldalainkon. A tagdíjak felhasználása mindig a céljaink szerint kell hogy történjen.

Másrészről alprojektjeink kidolgozása olyan módon történik, hogy hazai és nemzetközi pályázatok keretein belül forrását tudjunk bevonni. A Pályázatok figyelését a lehető leg hamarabb megkezdjük, és feltérképezzük azokat a pontokat, amelyek pályázatképesek. A Projekt elején a tagdíjakból alapozzuk meg tevékenységünk, melyek pályázatok anyagát képezik, azaz idővel a pályázati források kerülnek előtérbe.

Fontos forrás lesz idővel az adó egy százaléka, és más adományok gyűjtése. Minden további kisrendezvényünk és eseményünk is valamilyen mértékben forrásteremtő célzatú, de alapvetően nem haszon orientált, hiszen céljuk a közös munka és figyelemfelhívás.

A kisrendezvények és események önfinanszírozó lebonyolítása célunk, azaz adományok és a közös munka termeli ki azok költségét. Nemzetközi adomány oldalak és kampányok lebonyolítását is megkezdjük, ahol kisebb alprojektjeinkhez teremtünk pénzügyi hátteret.

Pályázatok

Alapítványunk társszervezeti segítségével hazai és nemzetközi pályázatokat indít, melyek célja a közös irányok alapján meghatározott infrastruktúrális, kulturális, művészeti projektek megvalósítása. A pályázatok közös filozófiai elemei a környezetbarát megvalósítás, a kulturális sokszínűség, az önkéntes segítő munka.

A nyertes pályázatok gazdái automatikusan közösségünk tagjaivá válnak, munkájukhoz támogatást biztosítunk. A pályázatok kommunikációja és nyomonkövetése weboldalunkon elérhető.

Oktatás

Eseményeink és rendezvényeink nagyon fontos elemei a közös pont feltérképezését követő tematikus oktatások és előadások. Alapítványunk céljaival összefüggő oktatás és ismeret terjesztés minden eseményen megjelenik. Ezek tematikájáról részletes terv készül, melyben a környezeti ártalmak megfékezést közösségi módszerekkel, kapják a fő hangsúlyt. Az oktatókat és előadókat pályázati alapokon képzeljük el, de tagjaink javaslatait is nyitottan fogadjuk.

Rehabilitáció

Társadalmunk szociális érzéketlensége ellenében olyan rehabilitációs programokat kezdünk, melyek hiánypótlóak. Olyan táborok szervezését kezdjük meg, ahol szenvedélybetegek természetes környezetben képesek újrakonfigurálni életcéljukat.

Csobánkapuszta tökéletesen alkalmas olyan nomád tábor lebonyolítására, ahol a résztvevők újra felfedezhetik a természetes kapcsolódási pontokat egymással, a közösséggel, világgal. Rehabilitációs táboraink szakmai vezetéssel kerülnek lebonyolításra. A résztvevők proaktív tevékenységgel járulnak hozzá egyrészt a tábor lebonyolításához, másrészt Csobánkapuszta teljesebbé tételéhez.

Tevékenységünk nem ér véget a tábor utolsó napjával, mivel a résztvevők nyomon követése, és reintegrációs tevékenységünk folyamatos.

Biológiai sokszínűség megőrzése

Csobánkapuszta kitűnően alkalmas egy hosszú távú biodiverzitás program lebonyolítására. A biológiai sokszínűség megőrzése a konyhakertben kezdődik, a gyümölcsösben folytatódik. Ehhez szakmai partnerek bevonásával, és az ő irányításuk és instrukcióik alapján kezdünk hozzá. A gyógynövény kultúra népszerűsítése és bemutatása is a program része, melyről külön akcióterv és dokumentáció készül. A mintakertek és növények másodlagos felhasználása a csobánkapusztai közösségi konyhában történik, emelve annak gasztronómiai értékét.

Környezetvédelem és a Zöld Preambulum

Minden csobánkapusztai és attól független rendezvényünk vagy eseményünk megrendezése és lebonyolítása a lehető leg körültekintőbb kell hogy legyen. Célunk hogy a közösen eltöltött idő, alakjától függetlenül nem mehet természetes környezetünk rovására. Kizárólag olyan partnerekkel és szervezetekkel kapcsolódunk, akik számára nem kérdés egy környezetbarát és egy nem környezetbarát megoldás közötti választás.

Környezetvédelmi stratégiánk külön dokumentációban, partnerszervezetünk által kerül kidolgozásra, mely a kapcsolódó szervezetek és tagok számára preambulumként funkcionál.

Közösség építés

A közösség építése, azon belül a tagok és segítők szervezése és koordinálása alapítványunk célja alapján történik meghatározásra. A közösség számára a közös cél és az együtt töltött idő meghatározó, fundamentális alap. A közösség sokszínű nemzetközi résztvevőkből áll, így mindenki másképp képzeli el céljaink megvalósítását. Ebből a sokszínű energiából építkezve e-demokratikus rendszerben kívánjuk tagjaink interakció alapján végezni tevékenységünk. A közösség csobánkapusztai eseményei és a nagy nyári találkozó kitűnő felület a tagok, így a közösség fejlesztésére, és építésére.

Rendezvények

Közösségünk építéséhez rendezvényeink szolgáltatják a bázist. Fontos hogy a tagok ne csupán a virtuális térben létező, közös irányokat megfogalmazó felületeken legyenek aktívak, hanem a közösségi térben is. Koratavasztól késő őszig több, kisebb nagyobb eseményt, találkozót tervezünk lebonyolítani. A Nyári nagy találkozó egy olyan zenés őszművészeti rendezvény, mely első sorban a külföldi tagoknak szól, illetve az ő részvételük számottevő. Év közben több, kisebb nagyobb esemény is lebonyolításra kerül, melyek célja Csobánkapuszta fejlesztése, oktatás, és a közösség építése. A Nyári találkozó szervezését technikai okokból kifolyólag egy rendezvényszervező cég bevonásával kívánjuk elérni, míg a kisebb programokat és eseményeket alapítványi partnerünk bonyolítja le. A csobánkapusztai helyszínen kívül hazánkban és külföldön is megjelenünk programunkkal, céljainkat népszerűsítendő célzattal.

Társszervezetek

Csobánkapusztai projektünk és az új tudatos közösség megalapozását társszervezetekkel végezzük. A nyári nagy találkozó lebonyolítására olyan céget bízunk meg, akiknek van rutinja és megfelelő szakmai háttere és képes szavatolni annak jogszerű megszervezését. Minden más kis eseményt, valamint Csobánkapuszta zöld fejlesztését, és az ide vonatkozó feladatokat egy társalapítvánnyal közösen kívánjuk végezni, keret megállapodás keretein belül. Alapítványunk a folyamatok fölött folyamatos ellenőrző szerepet tölt be, és szükség szerint pályázatokhoz kapcsolódik.

13641285_1209042755775436_6085863371237822388_o