AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA

 • A Föld békéjét és tisztaságát veszélyeztetõ társadalmi és ökológiai folyamatok ártó hatásai csökkentésének és ellensúlyozásának támogatása.
 • A szenvedélybetegek és családtagjaik segítésének, és a szenvedélybetegség veszélyére történõ felhívásnak a támogatása.
 • Természetes gyógymódok és különféle szellemi utak tanulmányozásának és gyakorlásának támogatása az emberek testi-pszichikai-lelki problémái oldásának céljából.
 • A lakókörnyezetünkben használható energiatakarékos és környezetbarát megoldások ismertetésének és alkalmazásának támogatása.
 • Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésének elõsegítése hasonló szellemiségû intézményekkel, fórumokkal, szakemberekkel, magánszemélyekkel.

A CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MÓDJA

 • Intézmény alapítása rehabilitációra szoruló egyének, illetve családfenntartásra alkalmatlan
  szenvedélybetegek gyermekeinek segítésére.
 • Intézmény létrehozása a természetes gyógymódok alkalmazására és a különféle szellemi utak módszertana (elméleti, gyakorlati, kulturális) tanulmányozására és gyakorlására.
 • Képességfejlesztésre alkalmas tevékenységek, önképzõkörök, zenei és más mûvészeti ágak, alkotók és alkotói társulatok, valamint egyéb, önkifejezésre törekvõ kezdeményezések támogatása.
 • A tevékenységek eredményeinek megismertetése a nagyközönséggel. Kiadványok, albumok, katalógusok, tanulmányok, folyóiratok, valamint hanghordozók, videó, film, CD-ROM stb. megjelentetése, archiválása, terjesztése, Interneten való megjelentetése.
 • A célokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó események, mûvészeti és tudományos fesztiválok, kiállítások és szimpóziumok szervezésének, lebonyolításának támogatása, az ezeken való részvétel.

TEVÉKENYSÉG

Az Alapítvány a fenti célok megvalósításának érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja (Khtv. 26.1.c. szerint):

 • Egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • Szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása,
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • Kulturális tevékenység,
 • Környezetvédelem,
 • Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése,
 • Emberi és állampolgári jogok védelme,
 • Rehabilitációs foglalkoztatás.