Mély Mosoly Alapítvány

cím: 3045 Bér, Virágospuszta 1.

email: melymosolyalapitvany@gmail.com

adószám: HU 18167838


Bankszámla adatok

bank: MagNet Bank (Magnet Magyar Közösségi Bank Zrt.)
bankszámla: 16200010-10042078
bankszámla (IBAN): HU58 1620 0010 1004 2078 0000 0000
euró számla (IBAN): HU11 1620 0151 1853 0605 0000 0000
SWIFT-BIC kód: HBWEHUHB


Hivatalos adatok

alapító: Bogschütz Ákos

kuratórium: Mátraházi Péter (elnök), Bíró Attila, Kántor Tibor

nyilvántartási szám: 7870.
nyilvántartásba vétel: 1999. 09. 24.

bejegyzési határozat: Pk. 60862/1999/2
bejegyezés dátuma: 2000. 05. 25.

bejegyző hatóság: Fővárosi Bíróság
bejegyzés jogszabálya: 1990: I. tv.

LB nyilvántartási szám: 66180


Az alapítvány célja

 • A Föld békéjét és tisztaságát veszélyeztetõ társadalmi és ökológiai folyamatok ártó hatásai csökkentésének és ellensúlyozásának támogatása.
 • A szenvedélybetegek és családtagjaik segítésének, és a szenvedélybetegség veszélyére történõ felhívásnak a támogatása.
 • Természetes gyógymódok és különféle szellemi utak tanulmányozásának és gyakorlásának támogatása az emberek testi-pszichikai-lelki problémái oldásának céljából.
 • A lakókörnyezetünkben használható energiatakarékos és környezetbarát megoldások ismertetésének és alkalmazásának támogatása.
 • Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítésének elõsegítése hasonló szellemiségû intézményekkel, fórumokkal, szakemberekkel, magánszemélyekkel.

A cél megvalósításának módja

 • Intézmény alapítása rehabilitációra szoruló egyének, illetve családfenntartásra alkalmatlan
  szenvedélybetegek gyermekeinek segítésére.
 • Intézmény létrehozása a természetes gyógymódok alkalmazására és a különféle szellemi utak módszertana (elméleti, gyakorlati, kulturális) tanulmányozására és gyakorlására.
 • Képességfejlesztésre alkalmas tevékenységek, önképzõkörök, zenei és más mûvészeti ágak, alkotók és alkotói társulatok, valamint egyéb, önkifejezésre törekvõ kezdeményezések támogatása.
 • A tevékenységek eredményeinek megismertetése a nagyközönséggel. Kiadványok, albumok, katalógusok, tanulmányok, folyóiratok, valamint hanghordozók, videó, film, CD-ROM stb. megjelentetése, archiválása, terjesztése, Interneten való megjelentetése.
 • A célokhoz és tevékenységekhez kapcsolódó események, mûvészeti és tudományos fesztiválok, kiállítások és szimpóziumok szervezésének, lebonyolításának támogatása, az ezeken való részvétel.

Tevékenység

Az Alapítvány a fenti célok megvalósításának érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja (Khtv. 26.1.c. szerint):

 • Egészségmegõrzés, betegségmegelõzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • Szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása,
 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • Kulturális tevékenység,
 • Környezetvédelem,
 • Hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése,
 • Emberi és állampolgári jogok védelme,
 • Rehabilitációs foglalkoztatás.

.


Olvass többet az alapítványról a ‘Történetünk‘ oldalon, vagy kérdezz tőlünk az alábbi üzenetküldő ablak segítségével.

Üzenet küldése