KÖRNYEZETVÉDELMI PREAMBULUM

A Preambulum célja, hogy a Csobánkapusztai rendezvények és események környezeti terhelése a lehető legkisebb legyen, illetve a természetes környezet károsodását rekultivációs tevékenységgel ellensúlyozza.

A RENDEZVÉNYEK ELŐKÉSZÜLETEIRŐL

· A Rendezvény építési munkálatainál csak természetes és lebomló anyagok használhatóak. Nem használható műanyag, vegyiáru, és a fém szerkezetek felhasználása is korlátozott. Kivételt képez ez alól minden olyan eset, ahol környezetbarát természetes anyaggal nem megoldható az építési folyamat, úgy, hogy az a vonatkozó statikai építésügyi, vagy a rendezvénytartási kérelem miatt az indokolható.
· Az építési időszakban minden benzin- és dieselüzemű áramfejlesztő és más berendezés használata korlátozott, kizárólag gépmunka esetén indokolt. Éjszakai világítás, és aránytalanul kis fogyasztó esetén áramfejlesztő használata tilos.
· Az építésben résztvevők a munkálatok során keletkezett építési hulladékot szelektív módon kell, hogy kezeljék, fém, szerves lebomló, hulladék fa, papír, műanyag csoportokban.
· Az esetleges földmunkák során a lehető legkisebb beavatkozással kell eljárni. A gépi föld- és talajmunkák minden esetben előzetes egyeztetés alapján és méretben végezhetőek el.
· Élő fa nem vágható ki a rendezvény területén. Ha bármilyen okból kifolyólag ez elkerülhetetlen, előzetes egyeztetés szükséges, a fa szellemének pedig engesztelő áldozatként tíz újabb fa ültetendő, közösen meghatározott helyre.
· Fokozottan kell ügyelni a területen található védett, vagy ritka növényi fajokra, illetve az itt élő állatokra. Védett vagy ritka növények, növényi társulások nem vághatóak, kaszálhatóak. A területen élő állatok fészkét, lakhelyét óvni kell, és azok ötven méteres körzetében építő munkálat nem végezhető.
· Az építő munkásoknak biztosítani kell csikktartót, Ivóvizes üveg palackot, hulladékzsákot.
· Az építő munkások a területen járva kötelesek összeszedni minden hulladékot, függetlenül azok keletkezésétől. Az a munkatárs, aki nem teszi ezt meg, azonnal elbocsájtandó!
· Az aljnövényzet kaszálása csak az indokolt helyeken végezhető el, egyeztetés alapján.

A RENDEZVÉNYEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

· A rendezvénytartás során az érkező vendégeket a legszélesebb körben, többszörösen is figyelmeztetni kell a természeti értékek megőrzésének közös feladataira.
· Biztosítani kell a környezetbarát alternatívákat. Minden környezetterhelő anyag, eszköz, használati cikk környezetbarát és megfizethető alternatíváját kell kínálni, és az ezzel kapcsolatos felvilágosító munkát a bejárathoz közel, jól látható és könnyen elérhető helyen kell végezni.
· Fel kell hívni a figyelmet a takarékos vízkezelésre, az erdők védelmére,
· Alternatív energetikai megoldásokkal kell arra törekedni, hogy a találkozó résztvevőinek A Rendezvényen előnyben kell részesíteni a környezetbarát megoldásokat használó és kínáló üzleteket és shoppokat.
· A zuhanyzókban a takarékos vízhasználat mellett mindenkinek a figyelmét fel kell hívni élővizeink védelmére. Biztosítani kell olyan tisztálkodó szerek lehetőségét, melyek maradéktalanul és környezetbarát módon lebomlóak.
· A Rendezvény alatt, folyamatos hulladék kezelés és gyűjtés kell hogy történjen. A Szelektív hulladékokat egy külön, erre szakosodott csapatnak kell kezelni, egy előre meghatározott és elfogadott terv alapján. A Szelektív hulladék kezelést nyomon kell követni egészen a hulladékkezelő központ feldolgozó üzeméig.

VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK MŰKÖDÉSÉRŐL

· A Vendéglátó ipari egységek nem használhatnak műanyag tányért és evőeszközöket, valamint műanyag csomagolástechnikát. A Vendéglátók figyelmét erre szerződéskötés előtt kell felhívni, valamint a helyszínen biztosítani ezek alternatíváit. A vendéglátóipari egységek részére egy külön katalógust kell összeállítani azokról az eldobható környezetbarát megoldásokról, amelyek használata megengedett, és biztosítani kell részükre ezek elérhetőségét.
· Vendéglátóipari egységek részére a HACCP rendszernek is megfelelő környezetbarát mosogató és tisztítószereket kell alkalmazniuk. Ezek helyszínen történő értékesítését, és biztosítását meg kell oldani, biztonsági adatlappal.
· A Vendéglátóipari egységek működése során keletkezett szennyvíz, olaj, komposzt, papír, és plasztik hulladékot külön kell gyűjteni. Az a vendéglátó ipari egység, amely a hulladékkezelési irányelvek ellen tesz, azonnal bezárandó, és a kauciójából el kell végezni a hulladék szelekciót.
· Az italokat forgalmazó vállalkozások nem használhatnak eldobható műanyag poharat. Alternatívaként, előre meghatározott módon, az alapítvány biztosítja a vendéglátók részére azt a csomagolástechnikát, mely komposztálható, és teljesen lebomló anyagokat tartalmaz. Az ide vonatkozó hulladék kezelésnek fizikailag el kell különülnie, hiszen a komposztálás során műanyag hulladék nem kerülhet közé.
· A bárokban és italokat forglamazó helyeken nem lehet forgalomba hozni olyan üditőitalokat, melyek csomagolása PET.

A RENDEZVÉNYEKET KÖVETŐ TAKARÍTÁSRÓL

A Rendezvény levonulásával párhuzamosan a teljes érintett és az azokkal határos területeket is teljes átfésüléssel kívánjuk hullladék mentesíteni. A Munkában helyi munkavállalók és önkéntesek egyaránt részt vesznek. A hulladék kérdésért felelős managger feladata lesz, hogy a terület visszaadásááért feleljen, és az ő munkája akkor tekinthető teljesítettnek, ha a végelszámolás, hulladék kezelési megállapodások teljesítettek. A záró aktus egy közös terepszemle, és a terület átadás-átvétele.

A REKULTIVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGRŐL

A Rendezvény akarva akaratlanul a természetes környezetünket terhelő tevékenység, így a rendezvényt követően a járulékos károk enyhítésének céljából a rendezvény tartó rehabilitálási kötelessége nem kérdéses. Ez a rehabilitáció történhet facsemeték ültetésével, illetve olyan szervezet támogatásával, aki a rehabilitációért felel, de erröl mindenképp külön megállapodás kell hogy készüljön.

Mély Mosoly alapítvány
Bér, Csobánkapuszta 2015.04.03


csobanka-placc